Contributie

De contributie is €14,00 per maand. Ieder lid van Scouting Hoogvliet betaalt evenveel contributie.

Betaling

Er dient vooruit betaald te worden, dit kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Van de contributie worden de wekelijkse spelactiviteiten betaald. Voor kampen en een aantal grotere extra activiteiten wordt nog een aparte vergoeding gevraagd. Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf het begin van de maand dat ze zijn lid geworden.

Vragen

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester.s Vul je gegevens in op het Contactformulier met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Uitschrijven

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat het (jeugd)lid is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk (door middel van een volledig ingevuld uitschrijfformulier) worden ingediend bij de ledenadministratie.