Contributie

Ieder lid van Scouting Hoogvliet betaalt evenveel contributie.

De contributie is dit scouting jaar €14,00 per maand (scouting jaar loopt van zomerkamp (augustus) tot het volgende zomerkamp). Er dient vooruit betaald te worden, dit kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Van de contributie worden de wekelijkse spelactiviteiten betaald. Voor kampen en een aantal grotere extra activiteiten wordt nog een aparte vergoeding gevraagd. Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf het begin van de maand dat ze zijn lid geworden.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie.